Vloedstegenbrug pas na 2025 gerenoveerd?
21 februari 2022
Stempas-voorkant
Hoe werkt het stemmen voor de verkiezingen?
26 februari 2022
Show all

Wat doet de gemeenteraad?

Gemeenteraad-Haaksbergen

In de gemeenteraad zitten mensen die in die gemeente wonen. In Haaksbergen zijn dat 19 mensen. Ze worden elke vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen gekozen. De gemeenteraad beslist over de plannen voor de gemeente en waar de gemeente geld aan uit geeft. Ook controleert de gemeenteraad of de burgemeester en de wethouders hun werk goed doen.

Geen zin om allemaal tekst te lezen? Er is ook een filmpje over de gemeenteraad:

Zijn er voorbeelden?

Ja, de gemeenteraad beslist bijvoorbeeld over

  • afval. Hoeveel geld moeten mensen betalen voor de afvalcontainers en door wie wordt het afval opgehaald. Sommige beslissingen worden elk jaar opnieuw genomen, andere beslissingen minder vaak. Elk jaar wordt gekeken naar de kosten van het ophalen van het afval, maar wie het afval ophaalt wordt vaak voor een paar jaar vastgelegd.
afval
  • armoede. De gemeenteraad kan beslissen om mensen die niet genoeg geld hebben om van te leven te steunen met een uitkering. Of de gemeente kan mensen helpen die schulden hebben. In Haaksbergen is er veel hulp voor mensen en kinderen die weinig geld hebben. Een voorbeeld is het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
  • de belastingen. Om alles te doen wat een gemeente moet doen, is er geld nodig. Daarom betalen inwoners geld aan de gemeente: belasting. Er zijn verschillende soorten belastingen. Afvalstoffenheffing betaal je voor je eigen afval. Als je een huis hebt, betaal je onroerendezaakbelasting. Voor honden betaal je de hondenbelasting. De gemeente krijgt ook geld van de landelijke overheid.
  • de bibliotheek. De gemeente geeft elk jaar geld aan de bibliotheek en zorgt voor taallessen voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. In Haaksbergen hebben we hiervoor het Taalhuis.
bibliotheek
  • gezondheid. Niet iedereen kan goed voor zichzelf zorgen. Soms is er iemand in de familie die dan kan helpen, maar niet altijd. Dan kan de gemeente helpen. Iemand krijgt dan hulp bij het huishouden. Of iemand heeft een rolstoel of scootmobiel nodig. Ook helpt de gemeente als een kind of jongere hulp nodig heeft. In Haaksbergen is deze hulp te vinden bij de Noaberpoort.
  • sport. De gemeente geeft geld aan sportverenigingen, zodat de leden minder geld hoeven te betalen. Maar de gemeente betaalt ook mee aan sportvelden, sporthallen en zwembaden. In Haaksbergen hebben we ook buurtsportcoaches die helpen om mensen in beweging te krijgen.
sport
  • vergunningen. De gemeente geeft vergunningen af. Bijvoorbeeld aan winkels en restaurants of als er een evenement gehouden gaat worden. In de vergunning staan de afspraken die gemaakt zijn. Hoe laat moet de winkel dicht? Hoe moet het afval opgeruimd worden? Hoeveel schapen mag een boerderij hebben?
  • verkeer en wonen. De gemeente bepaalt wat er waar in de gemeente gebouwd mag worden. Waar komen nieuwe bedrijven, fabrieken, wegen, huizen en winkels. Maar ook: zijn er meer parkeerplaatsen nodig of moeten er meer huurwoningen komen. In Haaksbergen wordt nu gekeken naar een nieuwe woonvisie: welke huizen moeten in Haaksbergen gebouwd worden?
huis

Dus de gemeenteraad gaat over alles?

Nee, want naast de regels die in de gemeente gelden, zijn er natuurlijk ook nog regels vanuit de provincie en landelijke regels. Dus de gemeenteraad mag wel beslissen waar gebouwd wordt, maar moet zich aan de andere regels houden. In de praktijk betekent het dat de gemeente vaak overlegt met de provincie als er bijvoorbeeld woningen gebouwd moeten worden. Past een geplande woonwijk in het plaatje van de provincie? Dan mag er inderdaad gebouwd worden.

Comments are closed.