Wat is nou zo’n motie van de gemeenteraad?

Motie Vloedstegenbrug
Motie: Oplossing afsluiting Vloedstegenbrug
3 maart 2022
Haaksbergen helpt vluchtelingen Oekraïne
8 maart 2022
Show all

Wat is nou zo’n motie van de gemeenteraad?

Motie Vloedstegenbrug

Een gemeenteraadslid heeft verschillende hulpmiddelen om zijn of haar taken uit te voeren. Wat die taken inhouden, kun je hier lezen. Soms is het lastig om alle hulpmiddelen uit elkaar te houden, daarom een kort overzicht van de meest gebruikte zaken met wat uitleg.

Initiatiefvoorstel

Met een initiatiefvoorstel kan een raadslid zelf met een voorstel komen en dit presenteren aan de gemeenteraad en het college. Het voorstel wordt schriftelijk en ondertekend verstuurd naar de voorzitter van de raad. Het wordt dan bij de eerstvolgende raadsvergadering besproken.

Motie

Door gebruik te maken van een motie kan een raadslid een uitspraak vragen aan de raad, maar ook een verzoek of wens doen aan het college. Een motie heeft altijd betrekking op een onderwerp, want dan als punt op de agenda staat. Moties kunnen worden veranderd of ingetrokken tijdens de vergadering. Een motie wordt pas aangenomen als de meerderheid van de raad voor de motie gestemd heeft.

Amendement

Als een raadslid het niet eens is met de tekst in een raadsvoorstel, dan kan het raadslid een amendement indienen. De tekst van amendement moet direct in het raadsvoorstel opgenomen kunnen worden. Het wordt tijdens de vergadering ingediend bij de voorzitter en kan in de vergadering besproken worden. Ook een amendement wordt pas aangenomen als de meerderheid vand e raad voor het amendement gestemd heeft.

Schriftelijke vragen

Naast vragen tijdens de behandeling van onderwerpen, is het ook mogelijk om schriftelijk vragen te stellen aan het college. Deze vragen worden ingediend bij de voorzitter van de raad en het onderwerp moet binnen de bevoegdheden van het gemeentebestuur vallen. De antwoorden worden zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken teruggekoppeld aan het raadslid.

2 Comments

  1. Wim Hendrikse schreef:

    Hoe staat Nieuwhaaksbergen tegenover het gasvrij maken van de gemeente? Wie gaat de kosten van de burgers betalen?

    • Frédérique van Egmond (Nieuw Haaksbergen) schreef:

      Hoi Wim, Helaas worden er vanuit Den Haag soms maatregelen opgelegd waar je als gemeente niets aan kunt doen. Het gasvrij maken van de gemeente is zoiets. In Haaksbergen wordt dit traject samengevat in de Warmtevisie, die op dit moment ter inzage ligt. Burgers hebben tot 31 maart de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Pas als die stukken verwerkt zijn, komt de Warmtevisie in de gemeenteraad. Omdat de inhoud nog niet vast ligt, is het nog niet aan te geven hoe Nieuw Haaksbergen hier in staat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *